مقالات داخلی

مقالات همایشی منتشر شده داخلی

ردیف عنوان سال و محل انتشار همایش
۱ بررسی و مقایسه عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان پسر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی شهرستان دورود ۱۳۹۳/ تهران سومین همایش تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
۲ بررسی و مقایسه پرخاشگری و تیپ شخصیتی دانش آموزان پسر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی شهرستان دورود ۱۳۹۳/ تهران سومین همایش تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
۳ بررسی و مقایسه عزت نفس و تیپ شخصیتی دانش آموزان پسر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی شهرستان دورود ۱۳۹۳ / لرستان اولین همایش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دلفان
۴ مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد نخبه، روشندل و آماتور ایران ۱۳۹۳ / کرمان همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
۵ مقایسه مولفه های اضطراب بین شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح ۱۳۹۳ / کرمان همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
۶ بررسی و مقایسه حالات خلقی بازیکنان پست های مختلف فوتبال ۱۴ تا ۲۰ ساله خرم آباد ۱۳۹۴ / تهران چهارمین همایش تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
۷ مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد  روشندل ایران ۱۳۹۴ / تهران چهارمین همایش تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
۸ مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد  آماتور ایران ۱۳۹۳/ ملایر اولین همایش تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد ملایر
۹ مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان شطرنج زن و مرد نخبه ایران ۱۳۹۳/ ملایر اولین همایش تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد ملایر
۱۰ بررسی ۱۲ هفته آموزش شنا در قالب طرح سباح بر روی مولفه های اضطراب دانش-آموزان شهر تهران ۱۳۹۲ / اصفهان دومین همایش علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان
۱۱ اخلاق از منظر روان شناسی ورزشی ۱۳۹۹ / تهران سومین کنفرانس علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
۱۲ طبقات اجتماعی و انگیزه مشارکت ورزشی ۱۳۹۹ / تهران سومین کنفرانس علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
۱۳ وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و مدیران ۱۴۰۰/ شیراز سومین همایش رسانه های ورزشی

مقالات علمی پژوهشی و علمی تخصصی منتشر شده داخلی

ردیف عنوان سال و محل انتشار   مجله
۱ اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر مهارت های مقابله ای و امید به زندگی در مردان مبتلا به هموفیلی ۱۳۹۷ / کرمان – سیرجان دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی
۲ اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تحمل ابهام و تحمل پریشانی در مردان مبتلا به هموفیلی ۱۳۹۷ / تهران مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی
۳ اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر انگیزه مشارکت ورزشی و سرزندگی در مردان مبتلا به هموفیلی ۱۳۹۹ / تهران نشریه علمی مطالعات پژوهشی در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۴ بررسی نقش عملکرد خانواده و نیازهای بنیادین روانشناختی در پیش بینی گرایش به مواد مخدر (مطالعه موردی: نوجوانان شهر خرم آباد) ۱۳۹۹ / لرستان فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان
۵ مروری بر پرخاشگری و خشونت کلامی جوانان در فضای مجازی ۱۴۰۰ / تهران نشریه علمی مطالعات پژوهشی در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم رفتاری
۶ مروری بر تاثیرات شبکه های اجتماعی در تولید، انتشار و باورپذیری شایعه در سطح جامعه ۱۴۰۰/ خوزستان فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
۷ مطالعه ای بر تاثیر رسانه های اجتماعی در تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/ خوزستان فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
۸ مروری بر تاثیرات شبکه های اجتماعی بر تغییر سبک زندگی مردم ۱۴۰۰/ خوزستان نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
۹ مروری بر تاثیرات شبکه های اجتماعی در شکل گیری و تشدید مصرف گرایی و مدگرایی در جامعه ۱۴۰۰/ خوزستان نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
۱۰ مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن ۱۴۰۰/ خوزستان نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
۱۱ مروری بر تاثیرات منفی استفاده از آموزش مجازی در دانش آموزان: با تاکید بر هویت فرهنگی ۱۴۰۰/ لرستان فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان
۱۲ پیامدهای روان شناختی کرونا ویروس: ارائه راهکارهای پیشنهادی ۱۴۰۰/ لرستان فصلنامه علمی پژوهشی یافته (علوم پزشکی لرستان)
۱۳ بررسی رابطه گرایش به ورزش و اضطراب سلامتی در شرایط کرونایی ۱۴۰۰/ لرستان فصلنامه علمی پژوهشی یافته (علوم پزشکی لرستان)
۱۴ نقش مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی رسانه‌های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد ۳۶۰ درجه ۱۴۰۰/ تهران فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
۱۵ ارائه مدل ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با

رویکرد ۳۶۰ درجه

۱۴۰۰/ تهران

(پذیرش)

پژوهشگاه تربیت بدنی مجله مطالعات مدیریت ورزشی
۱۶ ساخت و اعتباریابی پرسشنامه آسیب‌های جسمی و روانی تلفن همراه ۱۴۰۰/تهران

پذیرفته شده (علمی)

فصلنامه اندازه گیری تربیتی

(دانشگاه علامه طباطبائی)

۱۷ نقش برنامه‌های فرهنگی ورزشی بر پیش‌گیری مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان ۱۴۰۰/ لرستان فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان
۱۸ بررسی امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد ۱۴۰۰/ خوزستان نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
۱۹ بررسی ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش ۱۴۰۰/ خوزستان فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
۲۰ وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران ۱۴۰۰/ایلام مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
۲۱ نقش اطلاع رسانی و استقلال رسانه ای رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران ۱۴۰۰/ تهران فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
۲۲ ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه خبرنگاران و کارشناسان علوم ارتباطات و رسانه ۱۴۰۰/ایلام مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
۲۳ نقش عوامل انگیزشی رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد ۳۶۰ درجه ۱۴۰۰/ایلام فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
۲۴ بررسی رابطه اشتیاق و علاقه به زندگی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد ۱۴۰۰/ایلام فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
۲۵ بررسی و مقایسه امنیت روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد ۱۴۰۰/ایلام مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش
۲۶ بررسی و مقایسه اعتماد به نفس با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد ۱۴۰۰/ایلام فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
۲۷ نقش اینترنت اشیا در تغییر سلامت و زندگی روزمره جوانان شهر تهران ۱۴۰۰/ایلام مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
۲۸ شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش ۱۴۰۰/ تهران

(پذیرش)

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
۲۹ بررسی رابطه بین خودآگاهی، احساس حقارت، یأس و ناامیدی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد ۱۴۰۰/ یزد پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی
۳۰ بررسی رابطه بین احساس سعادتمندی و سلامت با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد ۱۴۰۰/ یزد فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱ نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد ۳۶۰ درجه ۱۴۰۰/ تهران مطالعات راهبردی فرهنگ
۳۲ بررسی نقش سرسختی روانی و گرایش به ورزش در پیش‌بینی اضطراب سلامتی در دوره همه‌گیری COVID-19 ۱۴۰۰/ اصفهان

 

مجله تحقیقات نظام سلامت

(علوم پزشکی اصفهان)

۳۳ بررسی و مقایسه مهارتهای انگیزش و اعتماد به نفس مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو ۱۴۰۰ / یزد پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزش
۳۴ بررسی و مقایسه مهارتهای روانی تصویرسازی و هدف گزینی مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو ۱۴۰۰ / اردبیل فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی
۳۵ بررسی رابطه بین پارانویا، افسردگی و عصبانیت با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش ۱۴۰۱ / بوکان، اسلام‌آباد فصلنامه جهان نوین
۳۶ نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد فرهنگی و تعامل با دنیای فیزیکی جوانان شهر تهران ۱۴۰۱/ بندرعباس فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی
۳۷ بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره، در آثار هنرمندان تجسمی حوزه کاریکاتور با تاکید بر مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی آثار منتخب کامبیز درم‌بخش) ۱۴۰۱/ تهران رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
۳۸ نقش اینترنت اشیا در تغییر بعد مصرفی و رفاه اقتصادی جوانان شهر تهران ۱۴۰۰ /  یزد پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت
۳۹ بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره، در آثار هنرمندان تجسمی حوزه نقاشی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی آثار منتخب بهزاد شیشه گران) ۱۴۰۱/ تهران مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای
۴۰ افکار اضطرابی و سازگاری اجتماعی در افراد معتاد و عادی ۱۴۰۱/ لرستان فصلنامه علمی دانش انتظامی لرستان
۴۱ بررسی و مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی مردان ورزشکار حرفه‌ای شنا و واترپلو ۱۴۰۱/ لرستان فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴۲ بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخلاقیات فراسازمانی ۱۴۰۱/ لرستان فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۴۳ مقایسه شایستگی‌های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین‌پروری ۱۴۰۱/ لرستان فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی