کتاب مولفه‌های روانی در ورزش

مولفه‌های روانی در ورزش (مهارت‌های روانی، کیفیت زندگی، ویژگی‌های شخصیتی و خلقی) با تاکید بر رشته شناختی شطرنج

توضیحات

کتاب حاضر، حاصل چند سال تحقيق و پژوهش در حوزه روان‌شناسي ورزشي است. مجموعه مقالات مربوط به مهارت‌هاي رواني که همچون اغلب مقالات کتاب براي اولين بار در شطرنج و اولين بار در ايران و حتي خارج از ايران انجام مي‌گرفت، نتايج جالبي را در پي دارند. همچنين اين کتاب با بيش از ۵۰۰ نمونه آماري سراسر ايران بزرگ‌ترين کار پژوهشي در رشته شطرنج است که با احتساب ديگر مقالات کتاب بيش از ۱۰۰۰ ورزش‌کار را مورد بررسي و مطالعه روان‌شناسي قرار داده است.

 

خلاصه کتاب مولفه‌های روانی در ورزش