کتاب فواید شطرنج در آموزش و پرورش

توضیحات

امروزه شطرنج به عنوان علمی ترین رشته ورزشی درحال خودنمائی است وعلاقه‌ مندانش روز به روز در سراسر جهان بیشتر می شود.
در بین شطرنجبازان و غیرشطرنجبازان اتفاق نظر است که شطرنج باعث پیشرفت، تفکر منطقی، تصمیم گیری، هوش، ریاضیات، زبان و ... مي‌شود.

دکتر «رابرت فرگوسن» این کتاب را تحت عنوان «خلاصه‌‌اي از پژوهش‌هاي شطرنج در آموزش» انجام داده است و مجید کرامتی مقدم مترجم این کتاب است.
این کتاب شامل موضوعاتی است از قبیل: شطرنج و فرهنگ، تاثیر گذاری شطرنج، شطرنج وعملکرد تحصیلی، مزایای شطرنج، نقش شطرنج در آموزش مدرن و چرا باید شطرنج بازی کنید و ... است.

 

خلاصه کتاب فواید شطرنج در آموزش و پرورش - مجید کرامتی مقدم