کتاب روان‌شناسی محیط در ورزش فنگ‌شویی در ورزش

توضیحات

کتاب روان شناسی محیط در ورزش با نگاهی متفاوت به مباحث روان شناسی ورزشی پرداخته است.

این اثر با دارا بودن اطلاعات پایه ای و کاربردی می تواند تاثیر شرایط محیطی را در ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای و قهرمانی جهت بالا بردن کیفیت تمرینات و عملکرد مسابقات مشخص کند.

دانش روان شناسی محیط برای تمامی دست‌اندرکاران ورزش چون: مدیران، مربیان، ورزشکاران و .... موثر است.

کتاب روان‌شناسی محیط (فنگ‌شویی در ورزش) برای اولین بار به سازه‌ها و معماری ورزشی، چگونگی شرایط اقلیمی، انرژی محیط و تاثیر رنگ در عملکرد و موفقیت تیم‌های ورزشی می پردازد.

خلاصه کتاب روان شناسی محیط ورزش - مجید کرامتی مقدم