کتاب روان‌شناسی ورزشی کاربردی

توضیحات

كتاب روان‌شناسي ورزشي كاربردي شامل تصويرسازي در ورزش، خودگويي در ورزش، استرس، احساس در ورزش، توجه در ورزش، خود تاثيري، وظايف گروهي در ورزش و سر سختي ذهني در ورزش است كه به ترتيب در 8 فصل مجزا به اين مسائل پرداخته و با ذكر مثال‌هاي عملي و مطالعات پژوهشي به صورت هر چه بهتر اين مولفه‌هاي رواني را توضيح و تفسير كرده است.

 

خلاصه کتاب روان‌شناسی ورزشی کاربردی - مجید کرامتی مقدم