کتاب خواندنی‌های شطرنج

توضیحات

کتاب خواندنی‌های شطرنج، دربردارنده‌ی ۱۰۰۰ نکته پیرامون ورزش شطرنج و ارائه اطلاعاتی در همین زمینه، به همراه چندین عکس جالب است.

 

مطالعه چند صفحه ابتدایی کتاب خواندنی‌های شطرنج - مجید کرامتی مقدم