کتاب بازی بچه‌ها: پایه‌ای برای یادگیری مفاهیم حرکتی در تربیت بدنی و یادگیری ریاضیات

توضیحات

موضوع این کتاب، آموزش بازی‌هایی است که به یادگیری درس ریاضی کمک می‌کنند. کتاب حاضر، تلاشی است در راستای معرفی و آموزش بازی‌هایی که علاوه بر تقویت الگوهای بنیادی، چهار عمل اصلی ریاضی را نیز به دانش‌آموزان مقطع دبستان آموزش می‌دهند. از جمله مباحث مندرج در کتاب، می‌توان به این موارد اشاره کرد: آموزش ریاضی در پایه‌های اول تا سوم ابتدایی؛ یادگیری معنی‌دار؛ نقش بازی در مهارت‌های حرکتی؛ الگوهای جابه‌جایی؛ ارزش بازی؛ بازی جورچین؛ بازی توپ را پیدا کن؛ بازی بینگو؛ بازی ادبان و کشتی؛ و بازی هدف‌گیری و جا خالی دادن.

 

مطالعه چند صفحه ابتدایی کتاب کتاب بازی بچه‌ها - مجید کرامتی مقدم