کتابشناسی مهارت‌های روانی

توضیحات

مجموعه حاضر که به معرفی آثار مرتبط با کانال و وبسایت مهارت‌های روانی طی چند سال اخیر پرداخته، سعی در تشویق همراهان عزیز به مطالعه و بررسی هر چه بیشتر مباحث مرتبط با حوزه‌های مورد نظر دارد.
در این بین سعی شده ضمن معرفی نویسندگان و مترجمان برجسته و فعال رشته‌های روانشناسی، فرا روانشناسی، موفقیت، ورزش و.... توضیحاتی هم در جهت تکمیل این آثار ارائه دهم که در پایان هر مطلب مشخص شده است.

کتابشناسی از موارد بسیار مهم و کلیدی در جهت خط دادن جامعه به مسیرهای درست علمی در یک یا چند حوزه خاص است به گونهای که خواننده بعد از مطالعه می‌تواند همین مسیر را به دیگر حوزه‌ها تعمیم دهد و به راحتی کتب ارزشمند، انتشارات موفق، مترجمان متعهد و نویسندگان بزرگ را تشخیص داد.
این اثر اگرچه به تعداد محدودی کتاب پرداخته، اما سعی بنده بر آن است که در ادامه کتب بیشتری را مورد بررسی و معرفی قرار دهم.

وبسایت مهارت‌های روانی

کانال تلگرام مهارت‌های روانی