نقدی بر کتاب «رهبری»، نوشته الکس فرگوسن

توضیحات

  • ۱۳۸۹

شخصیت و کاریزمای ورزشی و اجتماعی سرالکس فرگوسن برکسی پوشیده نیست. تاثیرگذاری وماندگاری نزدیک به سه دهه کار در منچستریونایتد در سایه برنامه ریزی، رهبری و نظم خاص فرگوسن بوده که می‌تواند الگوی هر فرد آینده‌نگری باشد. در این اثر ضمن ارایه چکیده کتاب «رهبری» فرگوسن، به نقد و توضیحاتی در فصل فصل کتاب پرداخته‌ام که مطالعه آن خالی از لطف نیست.