مجموعه مقالات مجید کرامتی مقدم ۹۹-۱۳۹۶ (جلد دوم)

توضیحات

مقالات انتخابی در این مجموعه مربوط به سه سال اخیر است که در برخی کانال‌ها، خبرگزاری‌ها و نشریات منعکس شدند. علاوه بر این همه یادداشت‌ها در کانال مهارتهای روانی موجود هستند.
پیشتر مجموعه مقالات (جلد اول) به مقالات گلچین سال‌های 86 تا 96
پرداخته بود که بنا به درخواست دوستان و همراهان کانال جهت دریافت مقالات جدیدتر به صورت یکجا تصمیم گرفتم که تحت مجموعه مقالات جلد دوم گردآوری شوند.
در این مجموعه هم مقالاتی در حوزه‌های: روانشناسی، آموزشی، محیط زیست، ورزشی، مسائل سیاسی اجتماعی و... همچون جلد اول آورده شده است. از همه عزیزانی که همیشه مشوق بنده بودند و بازخوردهای علمی و دلسوزانه‌شان چراغ راهم بوده تشکر می‌کنم.