کتاب‌های مجید کرامتی مقدم

ردیف عنوان سال و محل انتشار ناشر
۱ خواندنی های شطرنج / تالیف – گردآوری ۱۳۸۸ / خرم آباد انتشارات سیفا
۲ آموزش شطرنج / ترجمه ۱۳۸۹ / خرم آباد انتشارات سیفا
۳ بازی بچه ها / ترجمه ۱۳۹۰ / تهران چاپ دوم ۹۷ نشر آیسو
۴ فواید شطرنج در آموزش و پرورش / ترجمه ۱۳۹۱ / تهران چاپ سوم ۹۷ نشر آیسو
۵ روان­شناسی محیط در ورزش / تالیف ۱۳۹۲ / تهران ناشرمولف
۶ روان­شناسی ورزشی کاربردی / ترجمه ۱۳۹۳ / تهران ناشرمولف
۷ مولفه­های روانی در ورزش / تالیف ۱۳۹۴ / تهران چاپ دوم ۹۸ نشر سایلان
۸ پرسشنامه­های روان­شناسی / گردآوری ۱۳۹۴ / تهران ناشرمولف
۹ ورزش در جامعه سرمایه‌داری / ترجمه ۱۳۹۵ / تهران ناشرمولف
۱۰ مجموعه مقالات رسانه­ای / تالیف ۱۳۹۶ / تهران ناشرمولف
۱۱ چهل مبحث کاربردی در حوزه روان­شناسی ورزشی / تالیف ۱۳۹۷ / تهران انتشارات آیسو
۱۲ نقدی بر کتاب روانشناسی داوری در ورزش ۱۳۹۸ منتشر نشده
۱۳ نقدی بر کتاب رهبری الکس فرگوسن ۱۳۹۸ منتشر نشده
۱۴ کتابشناسی مهارتهای روانی ۱۳۹۹ منتشر نشده
۱۵ مجموعه مقالات ۹۶-۹۹ (جلد دوم) ۱۳۹۹ منتشر نشده
۱۶ زندگی در شبکه های اجتماعی / تالیف ۱۴۰۰/ تهران چیدا کتاب
۱۷ مروری بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء / گردآوری ۱۴۰۰/ تهران چیدا کتاب
۱۸ تربیت بدنی در مدارس

مقایسه دو روش سنتی و آموزش ورزش (SE) / تالیف

در حال داوری انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد
۱۹ رسانه های ورزشی

(با نگاهی به فوتبال و ارزیابی عملکرد پلتفرم های اینترنتی تلفن همراه) / تالیف

در حال داوری انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد
۲۰ هنر تآثیر / ترجمه ۱۴۰۱/تهران چیدا کتاب
۲۱ آسیب های جسمانی و روانی تلفن همراه/ تالیف ۱۴۰۱/ تهران چیدا کتاب
۲۲ رابطه مولفه های روان‌شناختی با تعهد سازمانی/ گردآوری ۱۴۰۱/ تهران چیدا کتاب
۲۳ مبانی اخلاق و رفتارهای شهروندی سازمانی در حال داوری انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد